شماره تماس :
1808
آدرس :
بیرجند ـ خیابان پاسداران - بازار روز پاسداران - غرفه 46 - شبکه بی سیم